Att Kiruna är hett, märks inte minst på det stora intresset att flyga till och från Kiruna Airport. 2015 hade man 257.000 resenärer. Fler och ännu bättre flygförbindelser är på gång, med utökade avgångar och nya destinationer.

Tillgänglighet

Kirunas utveckling och tillväxt bygger på goda och tillförlitliga kommunikationer. Progressum jobbar därför aktivt för att trygga och utveckla tillgängligheten till och från Kiruna i alla transportslag; väg, flyg och tåg.

Vi har varit drivande i utvecklingen av befintliga och nya flyglinjer, säkrat två nattåg till och från södra Sverige och bearbetat beslutsfattare hos regeringen och myndigheter om nödvändigheten av en upprustning av E 10:an. Det nya, regionala affärsflyget Malmfältsflyg startade i början av 2013 i samverkan med näringslivsbolaget Expandum i Gällivare och affärsutvecklingsbolaget Norrskenet.