Framstående svensk rymdforskning – IRF firar 60 år i rymden!

På fredag den 20 oktober 2017 firar Institutet för rymdfysik, IRF, 60 år av framstående rymdforskning. Institutet kom till som Kiruna geofysiska observatorium, KGO, i Kungl. Vetenskapsakademiens regi den 2 juli 1957, men blev ett statligt forskningsinstitut, Kiruna geofysiska institut, KGI, 1973, och ändrade namn till det nuvarande 1987. Idag har IRF verksamhet i Kiruna (huvudkontor), Umeå, Uppsala och Lund.

Den forskning som bedrivs vid IRF styrs av nyfikenhet att lära mer om grundläggande fysik samt att kartlägga förhållanden i jordens atmosfär och i solsystemet. För att bättre förstå vår egen jord och dess atmosfär görs jämförande studier runt andra planeter och himlakroppar. 1968 placerades det första IRF-byggda instrumentet i bana runt jorden ombord på en europeisk satellit, ESRO-1. Sedan dess har IRF haft huvudansvar för ett fyrtiotal forskningsinstrument ombord på satelliter som har besökt flera objekt i solsystemet.

”IRF firar 60 år och vi är starkare än någonsin,” berättar IRF:s föreståndare prof. Stas Barabash. ”Vi är ett ledande rymdforskningsinstitut i Sverige och Europa med 12 instrument i jordens magnetosfär och Mars just nu. Flera rymdfarkoster med IRF:s instrument väntar på uppskjutning – till Merkurius, solen, månen och Jupiter – och framför oss väntar spännande forskning om jordens atmosfär och jonosfär med hjälp av radaranläggningen EISCAT_3D; tillämpad forskning kring rymdväder; och omfattande övervakning av polarmiljön.”

60-årsjubileet firas fredagen den 20 oktober 2017 med aktiviteter för inbjudna gäster i IRF:s lokaler i Kiruna, där allting började, och vid en middag på kvällen i Kiruna Stadshus.

”Vi har minst 60 år till med fantastiska upptäckter och projekt framför oss!” säger Stas Barabash.

Läs mer på: www.irf.se