Industriellt utvecklingsseminarium 8 november

Vill ni utveckla ert företags produktionsprocesser och digitala kompetens samt utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft?

Passa på att besöka detta intressant seminarium i Kiruna den 8 november med möjlighet att ta del av aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i länet, samt möjlighet
till dialog om affärs- och leverantörssamverkan.

Deltagande är kostnadsfritt, en anmälan krävs dock för att beräkna lunch/fika.

Titta närmare på programmet här: Inbjudan till industriseminarium i Kiruna den 8 november

Anmälan gör på denna länk: https://simplesignup.se/private_event/103870/2c1a875459