Kiruna kommun satsar på starkare näringslivsbolag

Genom att skjuta in ca 3 miljoner kronor i Progressum, hoppas Kiruna kommun på att kunna hjälpa näringslivet att dra fördel av stadsomvandlingen. Läs mer i dagens artikel i NSD och erbjudandet till kommunen från Progressum.

Progressum i Kiruna AB har vid sin extra ordinarie bolagsstämma
2016-08-16 beslutat att föreslå Kiruna kommun ett investeringsprospekt
om riktad nyemission.
Prospektet har föregåtts av en nära dialog med kommunledning, Kiruna
Lappland och Företagarna och granskat av Revisionstjänst EOB AB.

Progressum är ett solitt företag med stark balansräkning och ett eget kapital på ca
3,1 MSEK. Erbjudandet bygger på att Kiruna kommun får ett ägande på 49 procent
för en investering på ca 2,9 MSEK.

Direkta synergieffekter:
• Kiruna kommun och näringslivet i Kiruna manifesterar att man samlar sig för att
gemensamt arbeta för kommunens mål om 1000 nya jobb till år 2020.
”Kirunamodellen” stärker trovärdigheten och Kirunas varumärke.

• Det nya tillväxtbolaget får en stark balansräkning och kan direkt inleda arbetet
med att frigöra resurser för fortsatt näringslivsutveckling.

• Under fjärde kvartalet 2016 fortsätter dialogen mellan Kiruna kommun,
Progressum, Kiruna Lappland och Företagarna om ökad samverkan,
gemensamma lokaler, IT-system, telefonväxel, HR-stöd, personella resurser och
kompetenser mm.

• I marknadsföringen av den nya stadskärnan kan Kiruna kommun och
näringslivet presentera konceptet som en byggsten till ett slags ”Kiruna Business
Park”, med plats för fler partners (ABI, LTU Business mfl) och företagsnära tjänster,
t ex bygglov/markfrågor, banker, revisorer, försäkringsbolag, kontorshotell.

• Det nya bolaget ska ha Progressums organisationsnummer, nytt namn och ny
styrelse. Startdatum 1 januari 2017.

• Erbjudandet gäller fram till 31 december 2016 och är avhängigt ett positivt beslut av
Kommunfullmäktige i Kiruna kommun.