Kiruna är världsledande 1500 meter under jord och 70 mil upp i rymden. Vi har världens största underjordsgruva för järnmalm. Esrange är Sveriges och Europas rymdhamn.
Det gillar vi.

Innovativa projekt

Progressum har lång erfarenhet av att driva innovativa projekt, finansierade av olika partners och Europeiska Unionen. Vi har de senaste åren varit projektägare för de välkända projekten Spaceport Sweden som resulterat i Sveriges första kommersiella rymdturismföretag, samt Snö & Is som utvecklat ny kunskap och säkerställt tidig snötillgång i Kiruna och Luleå. 2014 drev vi det EU-finansierade projektet Innovation Rymd-Gruva-Turism, där vi skapade synergieffekter kring våra världsledande styrkefaktorer och branscher inför kommande, större EU-ansökningar om stora utvecklingsprojekt i Kiruna.