Kiruna har unika förutsättningar att växa och utvecklas. Alla pilar pekar uppåt, vi ska investera 100-tals miljarder och framtiden ser mycket ljus ut. Men om vi ska lyckas ta tillvara våra fantastiska möjligheter, krävs ett nära samarbete mellan näringslivet, kommunen, organisationer och viktigast av allt – alla kirunabor.

Samhandling näringsliv/kommun

Progressum jobbar aktivt för att utveckla samhandling mellan olika aktörer i Kiruna och var bland annat drivande i det stora visionsprojekt, Kiruna 2.0, som visat vägen till Utvecklingsplanen för Nya Kiruna.

Progressum, Kiruna kommun, Företagarna och Kiruna Lappland jobbar tillsammans i utvecklingsgruppen 4-klövern, där vi arrangerar seminarier, frukostmöten mm och samverkar i olika typer av aktiviteter för Kirunas utveckling och tillväxt.

På uppdrag av Kiruna kommun, är vi också ansvariga för samordningen av arbetet i Rymdrådet, där Kirunas rymdaktörer möts för att diskutera gemensamma utvecklingsaktiviteter för Rymdkiruna.