Spännande rymdsamtal om framtiden för Norrbotten och Kiruna

Den 16 oktober arrangerade Progressum tillsammans med aktörer i rymdstaden Kiruna ett besök hos Region Norrbotten för att samtala om de unika möjligheter som Kiruna och Norrbotten har kring rymden och rymdklustret som finns i Norrbotten. Ett spännande samtal som leddes av regionråden Maria Stenberg (s), Anders Öberg (s) och Glenn Berggård (v).

I Norrbotten finns en unik bredd av rymdrelaterade verksamheter och kompetenser. Norrbottens geografiska läge och långa erfarenhet av avancerade rymdtjänster gör oss konkurrenskraftiga både på marken och i rymden.

Satsningar kring rymdverksamhet har stor betydelse för samhället och för näringslivet. Spridningseffekterna av de investeringar som görs i rymdforskningen skapar ekonomisk tillväxt, samhällsnytta och välfärdsvinster långt utanför de användningsområdena.

Läs mer: http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Nyhetsarkiv-Utveckling-och-tillvaxt/Spannande-rymdsamtal-om-framtiden-for-Norrbotten-och-Kiruna/