Att Kiruna är hett, märks inte minst på det stora intresset att flyga till och från Kiruna Airport. 2016 hade man 260.000 resenärer och under januari 2017 hade flygplatsen störst ökning av passagerare sett till alla Swedavias flygplatser.

Tillgänglighet

Kirunas utveckling och tillväxt bygger på goda och tillförlitliga kommunikationer. Progressum jobbar därför aktivt för att trygga och utveckla tillgängligheten till och från Kiruna i alla transportslag; väg, flyg och tåg.

Vi har varit drivande i utvecklingen av befintliga och nya flyglinjer, säkrat två nattåg till och från södra Sverige och bearbetat beslutsfattare hos regeringen och myndigheter om nödvändigheten av en upprustning av E 10:an.