Tyréns och Momek vann East West Arena Award 2016!

East West Arena 2016 i Narvik firade 5-årsjubileum och blev återigen en lyckad affärskonferens för gränsöverskridande samarbete och nya affärer. 150 deltagare från Norge, Sverige och Finland serverades ett fullmatat och högintressant seminarieprogram, intressanta utställare och inte minst, ett intensivt affärsmingel.
Arrangörerna från näringslivsbolagen Futurum, Progressum och Expandum delade också ut årets East West Arena Award, som gick till Tyréns och Momek med följande motivering:”
Med en brennende intresse för grenseoverskridende kontakt, gjor disse bedriftene god forretning både sammen og hver for sig – i både ost och vest. Den svenske bedriften har uppdrag i Lovvund, hvor disse bedriftene också jobber sammen. Och den norske bedriften har store oppdrag i Kiruna og Malmfälten”.
På bilden ser du fv Terje Steinsund, Futurum, Örjan Matti, Tyréns, Thomas Björnström, Progressum, Börge Henrikssen, Momek och Kjell-Åke Johansson, Expandum.
Läs mer på eastwestarena.com