Svenskt Näringsliv, branschorganisationen för Sveriges företag, genomför varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. I topp år 2021 ligger Vårgårda kommun i Västra Götalands län, tätt följd av några andra mindre kommuner. Solna har också legat bra till de senaste åren.

Vi måste tyvärr erkänna att Kiruna inte ligger bland de främsta, snarare tvärtom. Riktigt vad det beror på kan vi inte svara enkelt på. Det är som alltid en rad faktorer som samlat sett betyder mycket för nya, mindre företag, som kommunen ännu inte riktigt kan svara upp till.

Det som Svenskt Näringsliv bedömer är bl.a. kommunens service och bemötande vid handläggning, samt tempot och samordningen kring de beslut och tillstånd som krävs vid nyetablering. Likaså tillgång till medarbetare med relevant kompetens. I det fallet bör framhållas att Kiruna har det sjunde lägsta procenttalet av arbetslösa i Sverige. Det säger något om läget. En kommun med flera riktigt stora företag, och väldigt låg arbetslöshet, kanske inte har varit lika motiverad att sätta fart på företagandet som andra, med hög arbetslöshet och fler små företag.

Kiruna vill naturligtvis bli bättre – och Progressum vill bidra på alla sätt vi kan. Kiruna har resurser och alla förutsättningar att bli bättre på att ta hand om våra företagare. Sedan 2018 styrs kommunen av borgerliga politiker, efter att tidigare varit dominerat av Socialdemokrater. ”Det röda Norrbotten” är inte längre självklart rött. Det borde bidra till ett nytänkande och ökad omsorg om företagande.

Vi är väldigt stolta över de lyckade satsningar som skett här. Ända sedan Kirunas födelse för ca 120 år sedan, har gruvnäringen dominerat. Sedan kom rymdindustrin med IRF, EISCAT, Space Campus och SSC / Esrange Space Center i spetsen. Turistnäringen bara växer, där ishotellet utgör den självklara medelpunkten, och är den mest kända turistattraktionen internationellt sett. Vi har även testcenter, där både Volvo och Renault testkör sina nya modeller här, bl.a. på halkbanan intill Kirunas flygplats. Nuförtiden kan man även se modeller av märket Jaguar eller Aston Martin som provkör sina bilar i området. Det finns framskridna planer på att utöka testverksamheten, för att samla kompetensen som krävs vid den sista finputsningen inför biltillverkningen. Innan bilarna börjar säljas och rulla på våra vägar.

Här måste framhållas att Kiruna har väldigt fina kommunikationer. Flyg och tåg håller oss i kontakt med omvärlden, medan bilen är ett måste här uppe, lokalt sett. Lokaltåget ”Karven” kör mellan Kiruna och Narvik, och banan mellan Luleå-Narvik kör persontrafik dagligen. Vi får tacka järnmalmen för detta, den utgör förstås största delen av trafikmängden på banan. Med framtidens Norrbotniabana blir Norrbotten än mer attraktivt både för företagande, handel och persontrafik. Vi vet i skrivande stund inte när regeringen tänker skjuta till de medel som behövs för etableringen, men banan finns med i infrastruktursatsningarna i norr.

Svenskt Näringsliv arrangerar ett möte om företagsklimatet i Kiruna, i juni 2022. Vi får se vad företagare, politiker och tjänstepersoner kan skapa framöver, med förenade krafter. Allt för ett bättre företagsklimat i Kiruna!