Energiintensiva företag har ett guldläge i Kiruna. Med höjda elpriser som vi ser kan bestå i en längre tidsperiod så kan ett företag spara in stora kostnader med att lägga sin tillverkning i Kiruna.

Skillnaden mellan elområde 1och 2 jämfört med Elområde 4 är idag 300%. Pengar som företag i Kiruna sparar direkt.
Ju mera elpriset stiger destå mera blir skillnaden.

Även företag som har behov av nedkylning av sina produkter kommer inte behöva lägga lika mycket kostnader på energi för det p.g.a. den naturliga kyligare luften i Kiruna jämfört med södra Sverige eller kontinenten.

Att sedan att elen fraktas kortare, produceras närmare och inte behövs lika mycket är alla miljöaspeketer som ett modernt företag bör planera ta in i sin långsiktiga strategi för att vare ett hållbart företag.

Kiruna kommun har en lång tradition med elintensiva företag och kan hjälpa vid frågor och diskutera de behov som finns och hur de bäst uppfylls för de företag som vill etablera sig.